Jõeääre detailplaneering

Tähelepanelik lehelugeja avastas sellise teate valla lehelt

Loo alevik Jõeääre piirkonna detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalik väljapanek toimub 09.01.–07.02.2023 ning avalik arutelu toimub 14.02.2023 kell 16.00.

Toimumiskohta teates ei ole märgitud Kui keegi teab, täpsemalt - võiks teada anda.
Samas - kuupäev on sama kui Saha 8 detailplaneeringu arutelul ja kellaaeg +1h. Seega justkui võiks oletada, et ka koht on sama?