Jõeääre planeeringu avalik arutelu

Aasta oli siis 2021 :slight_smile:

Loo alevik Jõeäärse piirkonna detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamine ning avalik arutelu toimub 16.03 kell 18.00 interneti vahendusel. Arutelul osalemiseks palun registreerida end aadressil jekaterina.sibul@joelahtme.ee. Registreerunutele saadetakse link arutelul osalemiseks.

vt: Loo alevik Jõeäärse piirkonna detailplaneering

Kas 16.03.2023 tulemas on uus arutelu?

Lingil https://joelahtme.ee/lahteseisukohti-ja-eskiislahendusi-tutvustavad-avalikud-arutelud/-/asset_publisher/UihHuUzYUJj0/content/loo-alevik-joeaarse-piirkonna-detailplaneering?redirect=https%3A%2F%2Fjoelahtme.ee%2Flahteseisukohti-ja-eskiislahendusi-tutvustavad-avalikud-arutelud%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_UihHuUzYUJj0%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2

paistab, et arutelu on toimunud 16.03.2021.
St, et registreeruda postituses oleval meiliaadressil vist ei ole mõtet?

Ju ma panin siis kuupäeva valesti. Eelkõige idee oli proovida siia mingit sisu genereerida. Näed, oligi kedagi teist peale vaatama vaja.

1 Like