Jõelähtme valla teehoolduse info

Detailne Jõelähtme valla teehoolduse info

Jõelähtme valla teid hooldab OÜ ÜLE, e-post hoole@yle.ee ja ööpäevane dispetserteenistus 5558 0240.

Allhanke korras hooldab talviseid teid ka OÜ Pyrolla, telefon 5866 3578.

Kui eratee lõik lülitatakse Jõelähtme vallavalitsuse poolt erateede talihoolduse nimekirja, mis toimub valla eelarveliste vahendite arvel 10x hooaja jooksul, tuleb kinnistu omanikul endal arvestada ja hinnata, millal on vajalik tellida lume lükkamine.

Tee puhastamise vajadusest palume teavitada OÜ ÜLE dispetšerit (ööpäevane dispetšerteenistus 5558 0240), kes kooskõlastab tellimuse vallavalitsusega. Lumelükkaja tuleb mitte varem kui tellimisele järgneval päeval.

Erateede talihoolduse nimekirju ei koostata iga-aastaselt - kui eratee on kord nimekirja lisatud, siis sinna ta ka jääb.

Erateede täiendavat hooldamist on võimalik tellida vallateede hooldajalt, selleks palume võtta ühendust Jõelähtme valla teede hooldajaga OÜ ÜLE (e-post: hoole@yle.ee tel: 55 580 240) ning sõlmida vastav leping.

Teede ääred vabaks

Vallavalitsusel ja teehooldajal on elanikele palve. Teede ääred tuleb vabastada lumelükkamist segavatest ilu- ja piirdekividest, puuokstest, põõsastest ja muudest takistustest. Arusaamatuste vältimiseks peaks ka autod parkima kinnistule.
Teehooldusfirma ei saa oma tehnikat lõhkuda ja jätab ohtlikes kohtades tee lumest lahti lükkamata. Pealegi võib lume alla mattunud kivide otsa sõita igaüks meist. Kõik takistused, mis segavad lumetõrjet teedel, fikseeritakse teehooldusfirma klienditeeninduses, kuhu Jõelähtme valla elanikud võivad info saamiseks või edastamiseks pöörduda.
Telefonil 55 580 240 või e-posti aadressil: hoole@yle.ee.

Jõelähtme valla kõnniteid ning kergliiklusteid hooldab OÜ ÜLE, hoole@yle.ee tel. 5558 0240