Kultuuri, haridus- ja spordiprojektide 2023. a III taotlusvoor avaneb 5. juulil

Kultuuri, haridus- ja spordiprojektide 2023. a III taotlusvoor avaneb 5. juulil 🎭👩‍🏫⚽️

Jõelähtme valla eelarvest kultuuri- haridus- ja spordiprojektide toetamise eesmärgiks on:

✅ kultuuri-, haridus- ja spordialase tegevuse mitmekesistamine ja arendamine Jõelähtme vallas,

✅ elanike heaolu suurendamine,

✅ valla paikkondliku kultuuri ja vaimsuse ning rahvastiku tervise edendamine.

Toetust antakse:

✅ Jõelähtme valla elanikele suunatud kultuuri-, noorsoo ja spordiürituste, laagrite, näituste ning kursuste ja koolituste korraldamiseks;

✅ Jõelähtme vallaga seotud kultuurilooliste materjalide kogumiseks, koostamiseks, säilitamiseks ja publitseerimiseks;

✅ Jõelähtme valla kollektiividele ja füüsilistele isikutele, kelle elukohaks on rahvastikuregistri andmetel Jõelähtme vald osalustasude maksmiseks oma valdkonna üleriigilistel ja rahvusvahelistel kultuuriüritustel ja spordivõistlustel osalemisel.

Toetuse taotlemise tähtaeg on 5. august 2023.

Tingimused ja kord on leitavad valla koduleheküljel: https://joelahtme.ee/…/kultuuri-haridus-ja…

Meeldetuletuseks:

Huvi- ja sporditegevuse toetus 2023. aasta I voor 🎭🤸‍♀️🤾‍♀️🏄‍♀️⛹️🚴‍♀️🎼

Jõelähtme vald toetab valla laste ja noorte huvi- ja sporditegevust, sealhulgas laste- ja noortelaagreid.

Täida huvi- ja sporditegevuse toetuse taotlus iseteeninduskeskkonnas SPOKU.

Lisa juurde maksmist tõendavad dokumendid või nende koopiad. Maksmist tõendaval dokumendil too selgituses välja lapse või noore nimi, kellele toetust taotletakse ja tasumise periood, mille eest tasutakse.

Taotluse esitamise tähtaeg on 31. juuli 2023.

Ühele taotlejale ühes kalendriaasta makstava toetuse maksimummäär on 224,00 eurot.

Toetuse andmise kord ja taotlemine iseteeninduskeskkonnas SPOKU: https://spoku.joelahtme.ee/index.php?module=208&op=0

Määrus on leitav Riigiteatajas: https://www.riigiteataja.ee/akt/422122016027?leiaKehtiv