Loo aleviku eestseisuse koosolek 16. mai 2023

Aleviku eestseisuse 16. mai koosolekul olid arutluseks järgmised teemad:

 • kogukonna viljapuuaed (vt. kogukonna aed)
 • discgolfi rada
 • mõned praeguse hetke aleviku kitsaskohad
  ** kooreürask on kuusikus korralikku hävitustööd teinud
  ** heakorra mõttes on kooli juures kaaneta prügikastid ja linnud tassivad prahi laiali
  ** lillekasti postide küljes on õnnetult tühjad
 • talgutel on väga ägedalt paremaks muutunud võrkpalliplats ujumiskoha juures (supertöö Jüri)
  ** tööd on seal veel, veidi võsa maha võtta
  ** platsi piirdelint on veel puudu, tuleb lähitulevikus
  ** riietusputka vajaks uuendamist
 • Loo kooli rattaparkla hakkab väikseks jääma ning paistab ajale jalgu jäävat
 • mitmesugused ettepanekud koostatavasse Loo arengukavasse

Nüüd teemadest veidi täpsemalt.

Kogukonna viljapuuaed

Kogukonna viljapuuaia osas on vahepeal toimunud niipalju edasiliikumist, et KOP-i rahastamistaotlus on tehtud. Kui sealt tulemus tuleb, siis tuleb. Lisaks sellele on hangitud ca 100 tonni mulda. Olemas on teoreetiliselt ka tehnoloogilised vahendid istutusaukude kaevamiseks. Esialgu mullahunnikuid laiali ajama ei hakkaks vaid säilitame justnimelt sügiseks kui augud saab tehtud ning need on vaja mullaga täita. Tõenäoliselt tuleb sügise paiku küsida veits vallalt (rahalist) abi ning ilmselt ka midagi talgude taolist korraldada kui päriselt istutamiseks läheb.

Discgolfi rada

Erilisi positiivseid edasiliikumisi pole. Ei leidnud ka eriti entusiastliku tuge kogukonna poolt. Tuleb teemaga tasahilju edasi tegeleda.

Kooreürask on kuusikus korralikku hävitustööd teinud

Informatsiooniliselt on vald lubanud haiged puud jaanilõkkesse toimetada.

Kaaneta prügikastid kooli juures

Eestseisus käis edasi tagasi selle teemaga ning lõppkokkuvõttes jõudis otsusele, et saadab omalt poolt märgukirja vallavalitsusele, et selles osas tuleks neil midagi ette võtta. Seda seepärast, et need ilma kaanteta prügikastit on valla omad. Kirja mustand tuleb ette valmistada nädala jooksul ning siis valda saata.

Arutasime ka mitmesuguseid “toredaid variante” nagu kooli tööõpetuse tunnis võiksid koolilapsed prügikastile kaaed teha. Aga need sai kui ebarealistlikud kõrvale jäetud :slight_smile:

Tühjad lillekastid

Informatsiooniliselt pidavat vald selle probleemi lähiajal lahendama tellides kelletki vastava teenuse.

Võrkpalliplats ujumiskoha juures

Talgutel on Jüri eestvedamisel tehtud äärmiselt tublit tööd võrkpalliplatsi korrastamisel. Platsile on veetud uus liiv, võrk on olemas. Veel on puudu platsi piiri lindid. Peaksid samuti Jüri eestvedamisel “saabuma” lähitulevikus.

Tublisti on veel teha tööd ujumiskohast vasakule jääva võsa korrastamisel. Praktikas on vaja lisaks saagimisele vaja abimehi, kes aitaksid saetud jama sealt välja vedada. Edasi oleks juba kas jaanituli või miskitel tingimustel võib isegi Pyrolla need puutüved ja oksad purustajast läbi lasta ning hakkeks teha. Mida saab kasutada nt spordihoone terviserajal.

Ujumiskoha riietuskabiin vajab värskendust. Teeme detailsemat plaani, uurime erinevaid kabiinide variante ning vaatame kas leiame mõne kohaliku ettevõtte sellise ehitamist toetama.

Mõlemad teemad vajavad natuke edasist uurimist ning korraldamist.

Filosofeeritud sai veel võrkpalli palli (ja discgolfi ketaste) võimaliku laenutuse teemadel aga see teema jäi esialgu soiku. Ideaalne oleks kui Spordihoonest saaks laenata - aga kahjuks on see suvel lihtsalt kinni. Ehk jääb esialgu õhku.

Jalgrattaparkla Loo kooli juures

Eestseisuse hinnagul hakkab Loo kooli juures olev jalgrattaparkla väikseks jääma. Kui võrrelda kasvõi sadade ratastega, mis on mitmete sarnaste koolide juures naabervaldades - siis pole küsimus mitte 5-6 rattakoha juurde tegemises vaid oluliselt suurematest numbritest. Juba täna on rattaparkla täis ning rattaid seisab igal pool seinte najal ning kool vajaks oluliselt konstruktiivsemat lähenemist ja lahendust rattataristule.

Kasvõi “rattaga kooli kampaania” kutsub koolilapsi jalgratast kasutama. Ka meil Lool oleks see ideaalne võimalus lastele.
Rattaga kooli kampaanias Loo kool osaleb ning iganädalane rataste loendus on lõppenud suuremate numbritega. (vt ka Rattaga Kooli kogukond | Facebook . päris palju häid mõtteid ja lahendusi)

Aleviku eestseisuse poolt otsustasime koostada märgukirja Loo koolile ning Jõelähtme vallavalitsusele kooliesise rattaparkla ajale jalgu jäämise teemal.

Praegu oleks just paras aeg selliseks märgukirjaks, siis jõuaks mingi tõenäosusega ka tulevase aasta eelarvesse.

Võrkpalli platsi äärse jõeääre teemal on jätkuvalt problemaatiline seal pidevalt grillivate/valjusti muusikat kuulavate inimeste tegevus (paraku enamasti venekeelsed kodanikud). Teavitav silt asub küll alale saabujatele tee peal, aga seda ignoreeritakse. Kas selle sama teavitustahvli saaks paigutada vahetult jõe äärde, et oleks võimalik vajadusel otse pildile viidata, kui keelebarjäär suhtlust takistab?. Oleks ka vajalik, et kohalik konstaabel jõeääre tegevusi tihemini kontrollimas käib, pidev läbustamine ei peaks olema kohalike inimeste talumise arvelt.

Anname eestseisuse poolt mure kohalikule konstaablile edasi.
Aga alati kui paistab mure võib ka ise sellest teavitada.

Kontaktid: politsei uued kontaktid Jõelähtme vallas