Loo aleviku liiklusuuring

Vallavalitsuse tellimusel tehti 2022 aastal Lool üks põhjalikum liiklusuuring. Mõõdeti läbi sõitvate autode ja veoautode hulka ning tehti ka mingeid mudeleid tuleviku ennustamiseks.

v.t. LOO ALEVIKU LIIKLUSUURING

Seal anti ka tulevikuks mingeid soovitusi, milliseid teid võiks Loo lähedal arendada, et tulevikus autostumisega hakkama saada.

Laias laastus oli 5 varianti:

 1. Sule tee väljaehitamine
 2. Lõuna tee ja Saha tee vaheline ühendus
 3. Põhjapoolne ühendus Saha tee ja Loovälja tee vahel
 4. Läänepoolne ühendus Lagedi tee ja Tallinna ringtee vahel
 5. Pirita tee äärne lisaühendus Loo tee ja Vibeliku tee vahel

Eks kõik need variandid tule ilmselt ka kuidagimoodi käsitlemisele praegu arutatavas Vallavalitsuse poolt tellitud “Loo arengukavas”.

Lisainfoks:

Ideaalset lahendust enam ei ole ja aja-aken rajada elenike vaatevinklist parim lahendus on ka sulgumas …
Ei näita aboluutselt kellegile näpuga ja saan aru kui kompleksne on lahendus, AGA vigade parandus on väga vajalik sest Loo alevik on arendatud viimase u.15 aastaga nii et tööstus- ja ettevõtluspargid on aleviku taga ja kõik kasutavad u 50 a vana liikluslahendust.

 1. Sule tee üksi ei lahenda probleemi vaid süvendab kuna avab liikluseks/ arendamiseks kogu selle seni tühjana seisva endise Talleggi suure territooriumi mis viimase info järgi on müüdud uuele omanikule kes tegeleb suurtootmisega.

Võttes vallavalituse idee sulgeda aleviku keskuse läbimine rasketranspordile, siis see on angu 2 teraga mõõk - ühelpoolt arusaadav aleviku keskusele aga lükkab probleemi eramajade ja osade kortermajade hoovi … Ehk siis praegune olukord nii eramajadele kui kortermajadele (Saha 1 ja 3) eskaleerub ja Loo aleviku territooriumil suureneb Co2 jne saaste osa ja müra u 2 korda seoses teepikkuse suurenemisega kui võrrelda praeguse otse läbimisega. Samuti lõikab riigimaantee aleviku pooleks eramajade vahel ja takistab jõe äärse puhkeala kasutamist kõigile jne.
Selle vastu organiseerisime 2021 ja 2022 rahvaalgatuse ning osalesime mitmetel kohtumistel valla juhtide ning ekspertidega.
Ja seda tegelikult anyway kui seal algab arendamine ja säilib praegune olukord muus osas.

Natuke ajalugu: 2008 oli plaan viia transiitliiklus Pirita teele mis juba Linnuvabriku ajast selleks planeeriti. Dokumendid valla lehel kirjeldavad päris OK plaani koos elanikke kaitsvate meetmetega, kuid kuna Pirita tee elanikel oli siseinfot või jälgiti valla planeeringuid, siis loomulikult esitati selle kohta protest ja nii tekkiski riiklik maantee Vibeliku/ Saha/ Loo teele. Selle kohta tasub jälle lugeda dokumente ja mõelda kas mingigi kaitsemeede mida uduselt mainitakse on tegelikult ka võimalik teostada hoolimata juba 2012 olemas olnud prognoosist liiklussageduse kasvule mis realiseerus 2020/ 2021 …
Tasub tähele panna ka kui lai on tegelikult teemaa Pirita tee enamuses. Sinna saaks teha uue tee kõrvale eramajade osas + kaitsemeetmed. Kuid loomulikult on ka probleeme. Näiteks Proosa kalmed ja 3 eramut Pirita tee selles osas mis külgneb logistikapargiga.
Kokkuvõttes võiks ainult abi olla kui loodud uus Sule tee viia kokku mingi aleviku servas asuva uue nn ringteega. Kas siis Pirita tee kõrvale rajatava uue teega või vastavalt vallavanema ideele otse üle Pirita jõe koos oma miinustega.

Loodatavasti peetakse valla juhtide poolt kinni saavutatud kokkuleppest kasutada Sule teed leevendusmeetmena. Mitte ei suleta aleviku läbimist näiteks järgmiste valimiste lubadusena vms.
Seda et antud juhul on Sule teest kasu kui leevendusmeede kinnitab ka liiklusuuring.

 1. Läbimurre ehk Läänepoolne ühendus otse üle Pirita jõe (Sule tee ots mis on Loo-Lagedi teel). Siin peaks kõigepealt vaatama liiklusuuringut ja idee teostatavust nii tehnilisest küljest kui seda mis sub teisel pool jõge Rae valla territooriumil …

 2. Põhjapoolne ühendus Saha tee ja Loovälja tee vahel (Loo Selts MTÜ sisend ja idee probleemi lahendamiseks) võiks asuda Loo aleviku ja Liivamäe küla VAHEL ja mitte läbida Liivamäe küla nagu kuulsime Väino käest alevikuvanema valimistel.
  Logistiliselt ja mõju poolest peaks olema kõige parema lahendusega Loo alevikule, sest võimaldab tegelikult ka viia ettevõtlus- ja tööstusparkidega seotud igapäevase rasketranspordi kui töötajate sõidukid aleviku elualadelt välja.
  Ja ei oleks ka probleemi lükkamine Liivame küla elanike hoovi kui rajada uus tee selle suure tühja ala keskele.
  Suurimaks probleemiks on looduskaitse ala mis kehtestati kaevanduse rajamise kaitseks. Lisaks ka osad eravalduses olevad kinnistud mis oleks vaja kiirelt ära osta et see nn aken ei sulguks.
  Ilmselgelt suured väljakutsed aga tehniliselt on piisava soovi korral võimalik võtta kaitse maha ka ainult tee aluselt maalt. Näide on Loovälja tee.

 3. Miks meil on Loo teel ja Vibeliku teel suur transiitliiklus Lagedi suunal? Vastus sellele peitub Tallinna ringtee - Lagedi ristmikus, mis rajati odavalt. Ei tehtud 2 tasandilist. Ehk alates 2018 on kiirem ja lühem tee läbi Loo aleviku …
  Selles osas on Loo Selts MTÜ ja vallavanem vestelnud 2021 - 2022 ja meile teadaolevalt on vallavanem kohtunud sel teemal Rae valla ja Transpordiametiga. Mingi lootus oli/ on see saada korda Rail Baltica projekti osana kuna selle ristmiku piirkonnas tulevad muutused raudtee osas.

 4. Aga alates maist 2022 pole Loo Selts MTÜ’d ega 2018 - 2022 aktiivselt panustanud elenikke rohkem kaasatud liiklusuuringusse ja lahenduste otsimisse.

Kokkuvõtteks - lihtsat, odavat ja head lahendust ei ole enam olemas. Aga kui praegu veel olemasolevaid võimalusi ei hakka arendama vald koos riigi ja huvitatud ettevõtjatega ning kaasates kohalikke elanikke, siis ei ole ka midagi paremaks muutumas 5, 10 või 15 aasta pärast. Pigem kahjuks vastupidi … Vt. punkt 1 …

Soovin edu uuele Loo aleviku eestseisusele ja valla juhtidele liiklusprobleemiga tegelemisel parema tuleviku nimel Loo aleviku elanikele!

1 Like

Hannes, palun viita neile dokumentidele. 2008 minu kui Pirita/Kase elaniku käest ei küsitud küll mitte midagi ega ka uuritud. Vaevalt et ka teiste käest. St - et mingi “siseinfo omamine” ja siis justkui heale plaanile kaika kodaratese viskamine Pirita/Kase elanike poolt ei ole teema.

Küll aga on nii emotsionaalselt kui ratsionaalselt tee suunamine Vibeliku pealt Pirita peale äärmiselt nihilistlik soov :wink: - nagu kirjeldasid siis Vibeliku peal poolitab ta nn “traditsioonilise” ja “jõeäärse” Loo mõtteliselt. … Täpselt sama teeks ta ka Pirita teel - probleem lükataks lihtsalt 100m mujale. Silma alt ära. Küll aga tuleks see tee ehitada sel juhul Loo enamvähem viimasesse rohelisse pargialasse, millel on puhkealana palju suurem potentsiaal kui olla ühendus Peterburi tee ja tootmiste vahel.

Hei Tarmo,

Olles mitu aastat teemaga tegelenud ja päris palju infot läbi töötanud, siis ma ühelt poolt ei võta seda teemat enam emotsionaalselt ja teiselt poolt saan väga häst aru et lihtsat lahendust ei ole enam ammu “laual” ja igaüks kaitseb oma kodu (normaalne) ning keegi peaks mõtlema peaks Loo aleviku elukeskkonna tuleviku peale üldiselt kuna liiklus on ju tegelikult tagajärg.
Parim võiks ju teoreetiliselt olla nn. põhjapoolne ühendus aga ei meie siin, ega ka vald ei saa seda ise otsustada. Isegi kui sooviks. Kaugel sellest.
Minu soovitus oleks organiseerida valla ja elanike ühine töögrupp ja alustada pikka protsessi/ projekti Transpordiameti, Keskkonnaameti, jne, jne’ga. Kuidas nutikalt vältida kaevanduse riski, kust tuleb rahastus, kuidas elanikega kommunikeerida ja mõistlik kokkulepe saavutada, jne, jne.
Üht-teist oleme koos vallaga sinna suunda teinud aga mis on seis peale mai’d 2022 ma enam ei tea.

Viidatud on 2006 alustatud uue ÜP protsessiga ja 2009 vormistatud dokumendile:
LOO ALEVIKU, LIIVAMÄE KÜLA, SAHA KÜLA JA NEHATU KÜLA ÜLDPLANEERINGU PROTSESSI JA KESKKONNAMÕJU STRATEEGILISE HINDAMISE ARUANNE
1 selle mitmest lisast ka Pirita ja Kase tee elanike avaldus 13.02.2009. 28 allkirja mille hulgas sinu oma ei ole. :wink:
Ja et asi oleks ka must-valgelt selge, siis ei esita ma siikohal mingit pretensiooni vms neile kelle allkirjad seal on ja oma arvamust avaldasid.
Kõik see 2011 ÜP üheks alusdokumendiks.
Oli paar aastat tagasi leitav valla lehelt.

Seega - teie võimalus tõstatada teema omalt poolt eestseisuses, et ei saaks keegi tulevikus öelda et kus te õigel ajal olite ettepanekuga :slight_smile:

Jõudu!

Kunagi avaldasin arvamust ja arvan jätkuvalt nii, et raskeveok, mis tuleb näiteks Tallinna poolt ja peab sõitma Loo taga olevasse tehnoparki (Levstali, Nordic Schelterisse, Thermorysse jne.), võiks teha seda Pterburi mnt - Maardu-Raasiku mnt - Aruküla-Kostivere mnt - Lagedi-Kostivere mnt - Saha tee kaudu ja vastupidi järiekorras, samu teidpidi Tallinna poole tagasi sõita. Rekka, mis peab sõitma näiteks Lõuna teeni või Vibeliku teele kus tankla kunagi tegutses, sõidab Lagedi teeni välja jne. Jah, vaadates kaarti tundub see suur ring aga tegelikult ei ole asi üldse hull. Peterburi teelt otse läbi Loo aleviku on Ilunurme tehnoparki ca 3km ja sõiduaeg ca 4-5min. Sellest punktist Peterburi teel, kus Loo peale mahapööre on, sealt on pakutud variandi puhul Ilunurme tehnoparki ca 11km ja sõiduaeg ca 8-9min. See 8km ja 4-5min erinevust sõidutrajektooris annaks juba oluliselt rekkavabama elukeskonna alevis. Samas Tallinna poolt sõites on ainult parempöörded ja sujuv sõit, mis on rekkamehele oluline. Vastupidi tagasi minnes muidugi pöörete osas ebamugavam aga kuna rekka roolis istub elukutseline autojuht, siis tohiks küll probleem olla. Jah, Lagedi-Kostivere tee on mingis osas üsna kitsas, ka eramaju on omajagu üsna tee ääres ja tee vajaks ilmselt laiendamist, lisaks eramajade sisse/väljasõidud turvalisemaks muutmist aga kindlasti on see lihtsamini teostatav kui alevi sees/lähiümbruses uute teede-teelõikude rajamine. See on natuke nagu selle suure RB ehitamisega, et tegelikult on trass olemas, mida saaks uuendada-kaasajastada aga nui neljaks on vaja suurte kulutustega sirge joon ühest kohast teise tõmmata.

1 Like