Loo elanike arv suurenes 2022. aastal 94 elaniku võrra

Loo elanike arv suurenes 2022. aastal 94 elaniku võrra. Kogu Jõelähtme valla elanike arv suurenes 327 elaniku võrra.

Suure tõenäosusega tuleb ka käesoleval 2023. aastal korralik hüpe, kui valmivad Lepa tee korrusmajad.

Allikas: Jõelähtme valla leht