Loo Lasteed Pääsupesa juurde valmib uus moodulmaja kahele soimerühmale

Loo Lastead Pääsupesa juurde valmib uus moodulmaja kahele sõimerühmale.

Moodulmaja avatakse 8. jaanuaril 2024. Avatavad rühmad on möeldud 1,5-3-aastastele sõimeealistele lastele. Kohtade pakkumine toimub ARNO e-keskkonna kaudu alates 7. novembrist. Kohapakkumine kehtib 7 päeva!

Pärast koha kinnitamist ARNO-s vôtab lasteaed Teiega ühendust edasise korralduse osas.