Maardu III lubjakivikarjääri avalik arutelu Maardu mõisas 14.11.2023 kell 17:00

Anname Teile teada, et avalikustamisel on Maardu III uuringuruumis lubjakivikarjääri rajamise ja lubjakivi kaevandamisega kaasneva keskkonnamõju hindamise (KMH) aruanne.

KMH aruandega saab tutvuda 29.09.–10.11.2023 Keskkonnaotsuse infosüsteemis KOTKAS aadressil https://kotkas.envir.ee (avalehel valida „KMH avalik väljapanek“).

Kõigil on õigus esitada kirjalikult ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi KMH aruande kohta kuni 10.11.2023 (k.a) otsustaja kontaktide kaudu.

KMH aruande avalik arutelu toimub 14.11.2023 kell 17.00 Maardu mõisas1 ja samal ajal ülekandena veebikeskkonnas Microsoft Teams. Veebikoosolekuga saab liituda etteregistreerimisel2. Soovist osaleda elektrooniliselt palume teada anda hiljemalt 10.11.2023 veebiaadressile mailto:egle.smith@keskkonnaamet.ee.

Originaalne teavitus:

Maardu III uuringuruumis lubjakivikarjääri rajamise ja lubjakivi kaevandamisega kaasneva keskkonnamõju hindamise aruande avalikustamise teade_0.pdf (486.0 KB)

Igaks juhuks lisan viite Keskkonnaameti sobivale leheküljele, kui keegi tahab dokumente lugeda:

Viide - keskkonnamõju hindamise aruande avalikustamise teade KOTKAS - AVE 2.9.5

Eeldatavad väljaveo suunad.

Lagedi, Saha ja Loo elanikud saavad rõõmustatud ning vaadata kuidas majandus kasvab ja mööduvaid suuri kallureidnautida umbes iga 10 minuti tagant :slight_smile:

Temaatiline artikkel Pärnumaalt:

Siin ka kogu sotsiaalmajandusliku mõju hinnang dokumendina:

Maardu_III_KMH_aruande_LISA_7._Sotsiaalmajanduslik_analuus_02.01.2023.pdf (2.4 MB)

Kokkuvõte: