Ohtlike jäätmete kogumisring 13. mail, Loo alevikus 10:25-10:45

Tasuta saab üle anda aegunud ravimid, kemikaalid, luminestsentslampe, elavhõbedat sisaldavaid jäätmeid, ohtlikke aineid sisaldavad värvid, lakid, lahused, taimekaitsevahendid, õlifiltrid, akud, patareid, tulekustuteid.