Valla arengukava avalik arutelu 8. ja 9. mail

Arendusnõunik Piia Eller

Valla uue arengukava 2023-2035 ja eelarvestrateegia 2023-2027 dokumendi koostamine partneri DD StratLabi poolt on lõppjärgus. Kuna lähteülesande järgi on valla arengukava üheks osaks ka Loo ja Kostivere aleviku arengukavad, toimusid veebruari lõpus täiendava sisendi saamiseks DD StratLabi ja alevike eestseisuste kohtumised. 1. märtsil toimus vallamajas DD StratLabi ja vallavalitsuse juhtrühma koosolek.

Kokkulepitud ajakava järgi esitatakse uus arengukava dokument avalikule väljapanekule aprillis ning kohtumised elanikega toimuvad 8. mail kell 17.30 Loo koolis ja 9. mail kell 17.30 Kostivere mõisas. Arengukava protsessi infot näeb valla veebilehelt.