Valla eelarve 2. lugemisel otsustati Loo alevikku puudutavaid investeeringuid

9. veebruaril 2023 toimus Jõelähtme valla volikogu istung, kus oli valla 2023.a. eelarve teine lugemine.

Loo alevikku puudutavad järgmised investeeringute otsused:

  • Teenindusmaja perearstide ruumides helikindla vaheseina ehitamine ja ventilatsiooni parendamine
  • Loo aleviku uue ringristmiku videosüsteemi ehitamine
  • Madalseiklusradade ehitamine (Loo, Kostivere, Neeme - KAASAV EELARVE 2022)
  • Loo lasteaeda kombiahju ja potipesumasina soetamine
  • Loo lasteaia personali WC ja pesuruumi ehitamine
  • Loo moodullasteaia ost koos paigaldusega
  • Lasteaia ruumide soetamine Loo, Saha tee 8 hoones
  • Loo kooli juurdeehituse projekteerimine
  • Loo kooli tuleohutuse nõuetega vastavusse viimine (suitsuluukide pult)
  • Loo alevikus Pirita tee, Kase tn, Pärna tn, Proosa tee naatriumlampide asendus LED-lampidega

Täpsemalt saab lugeda volikogu protokollist (Protokoll Volises) ja investeeringute seletuskirjast, mis on allpool lisatud.

Seletuskirja_lisa_2_Investeeringud_Joelahtme_valla_2023_aasta_eelarves_ja_eelarvestrateegias_2023-2026.pdf (93.3 KB)