Valminud on Loo Kooli laiendamise eskiisprojekt

Vallavalitsus valmistab ette projekteerimistingimuste avatud menetlust. Eeldatav projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapaneku aeg on 6.–19 november 2023. Sellekohane teave avaldatakse valla kodulehel, valla lehes Jõelähtme ja maakonnalehes Harju Elu.

loo_kooli_projekt_vaade

link: Projekti pdf tutvustus